A A A

Cel projektu

Osią projektu jest praca nad ,,Ksiegą sukcesu,w której pokażą sukcesy w różnych dziedzinach osiagane przez zwyczajnych ludzi z najbliższego otoczenia.Młodzież będzie ich wyszukiwać,tworzyć o nich ksiegę
prezentowaną cyklicznie w biuletynie oraz reportaż filmowy na temat sukcesu. Bedą mieli możliwość osiągania własnych małych sukcesów w wybranych przez siebie działaniach, ich prezentację publiczna, oraz pozyskania miejsca do spotkan młodzieży, co będzie sukcesem całej grupy.

 

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo