A A A

Historia SKA Radlin

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych powstało 23 listopada 2000 r. z inicjatywy kobiet, radnych samorządu Miasta Radlina i pani Burmistrz Barbary Magiera. Do stowarzyszenia należeć może każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, złożyła wypełnioną deklarację członkowską i została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie ustalonego regulaminu.

Misją Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych jest integracja środowiska kobiecego, rozwijanie i propagowanie działań sprzyjających aktywnej postawie kobiet oraz działalność na rzecz mieszkańców, a w szczególności:

ochrona praw i godności członków Stowarzyszenia oraz osób nie zrzeszonych,

udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych i rodzinnych.

podnoszenie świadomości prawnej kobiet i ich rodzin.

umożliwienie rozwoju osobistego członków Stowarzyszenia,

pomoc organizacjom młodzieżowym i dziecięcym.

Celem Stowarzyszenia jest również współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnej działalności programowej, organizacja warsztatów , odczytów i spotkań dla członków Stowarzyszenia i osób nie zrzeszonych oraz popularyzacja Stowarzyszenia. Inicjatywy podjęte przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w środowisku lokalnym to edukacja i promocja zdrowia, akcje charytatywne czy także działania ekologiczne.

 

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo