A A A

Misja

Misją Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych jest integracja środowiska kobiecego, rozwijanie i propagowanie działań sprzyjających aktywnej postawie kobiet, oraz działalność na rzecz mieszkańców a w szczególności:

- ochrona praw i godności członków Stowarzyszenia oraz osób nie zrzeszonych.
- udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych i rodzinnych.
- podnoszenie świadomości prawnej kobiet i ich rodzin,
- umożliwienie rozwoju osobistego członków Stowarzyszenia,
- pomoc organizacjom młodzieżowym i dziecięcym.

Celem Stowarzyszenia jest również współpraca z instytucjami,organizacjami i stowarzyszeniami o podobnej działalności programowej, organizacja warsztatów , odczytów i spotkań dla członków Stowarzyszenia i osób nie zrzeszonych oraz popularyzacja Stowarzyszenia.

 

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo