A A A

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszeniem, w imieniu Walnego Zebrania, kieruje Zarząd w osobach: prezes Małgorzata Kliszewska, z-ca Gabriela Chromik, skarbnik Anna Muszer, sekretarz Bożena Kowalczyk, członek Krystyna Holona i Gabriela Halamoda oraz Komisja Rewizyjna: Barbara Musioł, Ewa Dziuk, Janina Szostek. Osobami upoważnionymi do składania podpisów w imieniu SKA są: Anna Muszer i Gabriela Chromik. Nie posiadamy pracowników etatowych.

 

Spotkania członkiń odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Organizacja posiada dzierżawiony lokal na biuro, wyposażone w laptop, drukarkę  i rzutnik. Korzysta również z pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury na większe imprezy. Do tej pory na członkostwo w Stowarzyszeniu zdecydowało się 45 kobiet, które są stałymi uczestnikami imprez i spotkań.

 

 

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo