A A A

Podziękowanie

 

Podziękowanie

Dziękuję za uczestnictwo w Forum ,,Radlin dla Młodych” w ramach projektu Lokalne Fora i żywe uczestnictwo w dyskusji. Okazało się, że rozwój społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie wśród młodzieży, leży nam wszystkim na sercu. Mamy nadzieję, że w ten sposób otwarliśmy przestrzeń do kontynuowania rozmów na ten temat. Wspólnie wyartykułowaliśmy pewne wnioski do dalszych działań. Chcemy je przy pomocy ulotek przekazać na Festiwalu Organizacji Pozarządowych. Poniżej je przedstawiamy, jeżeli macie państwo do nich jakieś uwagi czy też dalsze propozycje proszę o kontakt.

 

1.Dążenie do aktywizacji młodzieży i podejmowania przez nią działań w celu realizacji własnych pomysłów.

2.Wyszukiwanie liderów wśród młodzieży poszczególnych grup lokalnych i osiedlowych i włączanie ich do działań na rzecz młodzieży, w tym również księży naszych parafii.

3.Umożliwienie nieformalnym grupom młodzieżowym uzyskania niewielkich kwot w ramach projektów zgłaszanych do Urzędu Miasta na realizację swoich działań.

4.Otwarcie się na pomysły grup młodzieży i pokazanie im sposobów ich realizacji poprzez informacje w GCI, BPO i innych instytucjach miejskich.

5.W celu poprawy komunikacji między instytucjami miasta, stowarzyszeniami i młodzieżą na sesję poświęconą organizacjom pozarządowym zaprosić przedstawicieli młodzieżowych grup nieformalnych i zapoznać się z ich problemami.

Koordynatorka projektu

Gabriela Chromik

 

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo