A A A
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Ścieżki sukcesu

 

 

Nasz pierwszy sukces czyli witaj przygodo!

 

W działaniach projektu ,,Ścieżki sukcesu” realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w ramach programu Równać Szanse dotowanego przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży znalazł się wyjazd, który dla grupy 25 młodych osób z Radlina okazał się być prawdziwa przygodą i okazja do osiągnięcia swoich małych, osobistych sukcesów. Dwudniowa wycieczka do Tresnej z atrakcjami survivalu, ogniskiem i zabawami integracyjnymi była sprawdzianem dla grupy uczestniczącej w projekcie. Jak oceniły to koordynatorki projektu p.Chromik i p.Halamoda młodzież była rewelacyjna, umiała respektować ułożony przez siebie regulamin, była zdyscyplinowana ,pełna inwencji, świetnie zorganizowana, pełna pomysłów i zaangażowania.

Park linowy, walki gladiatorów, zabawy na współdziałanie grupy pozwoliły się tej jakże różnej młodzieży poznać, nauczyć współpracy oraz osiągnąć swój pierwszy, osobisty sukces. Dla niektórych to był pierwszy wyjazd , pierwszy sprawdzian i zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Już zawsze będziemy umieli znaleźć azymut, odszukać się w terenie, nawet chodzenie na szczudłach okazało się być do opanowania. A najważniejsze, że grupa przekonała się, że razem, wspólnie możemy więcej, nawiązały się przyjaźnie, było dużo dobrej zabawy, humoru i chęci do dalsze pracy w projekcie. A ta dopiero się zaczyna. Już wkrótce pierwsze warsztaty- dziennikarskie, wizyta w radiu, praca reporterska, tworzenie stron naszej ,,Księgi sukcesu”. Ale jeżeli daliśmy radę w parku linowym to reszta da się zrobić. ,,Mamy ochotę na więcej, kiedy następna wycieczka”- pytają uczestnicy projektu.

Dla wytrwałych, najlepszych, aktywnych będzie prawdziwa wyprawa i wspinanie się na skałki za rok, pod opieką księdza proboszcza z naszej parafii ks.Z.Działacha. Tak obiecują

koordynatorki i mamy nadzieję, że takich osób na tę prawdziwą wyprawę będzie dużo.

 

 • Cel projektu

  Zwiększenie wiary we własne możliwości,zyskanie uznania otoczenia poprzez  tworzenie  różnego rodzaju produktów,publiczne ich  prezentowanie oraz zwiększenie umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego,nawiązania nowych relacji społecznych  dla zorganizowania swojego miejsca spotkań w 28 osobowej grupie młodzieży w wieku 13-19 lat z Radlina w czasie 18 miesięcy.

 • Streszczenie projektu

  Praca młodzieży w projekcie będzie polegała na  wyszukaniu w najbliższym otoczeniu ludzi, którzy mogą być przykładem osiągnięcia życiowego sukceu,przeprowadzeniu z nimi wywiadu i napisaniu księgi,,Scieżki sukcesu”.Księga będzie się składała z 7 tematów,zaproponowanych przez młodzież(np.sukcesy sportowe,rzemiosło itp)które będą drukowane co 2 miesiące jako wkładka do biuletynu miejskiego,następnie zebrane i wydane jako księga na koniec projektu.Ostatnia strona  będzie poświęcona sukcesowi uczestników projektu.Na temat sukcesu przygotują krótki reportaż filmowy,którego ostatnia sekwencja pokaże sukcesy młodziezy.Co miesiąc odbywać się będą wspólne spotkania:z ciekawymi ludźmi,warsztaty służące wyposażeniu uczestników w nowe umiejętności lub wycieczki jako okazja do wspólnych spotkań, pokonywania przeszkód i planowania dalszych działań w projekcie.Podsumowanie projektu odbędzie  się w ramach FOP-u. Koordynatorki projektu: Gabriela Chromik i Gabriela Halamoda

 

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo