A A A

Streszczenie projektu

 

IV. HARMONOGRAM DZIAŁAN.

Działania. maksymalnie 300 znaków w

komórce

Miejsce realizacji (szkoła, dom kultury... itp)

maksymalnie 100 znaków w komórce

czerwiec 2010 Spotkanie organizacyjne z udziałem rodziców,

przedstawienie celu projektu i jego etapów.

Podział na grupy wg działan,wybór miejsca,

czasu spotkan grup i całego zespołu. Pierwsze

zadanie zaprojektowanie logo projektu,

układanie notatki dla prasy,wymiana adresów

e-mailowych do wzajemnych kontaktów

Miejski Osrodek Kultury -MOK,sala

kawiarenki

lipiec 2010 Promocja projektu w lokalnej prasie.

Przedstawienie zało¿en projektu,udział w

zawodach sportowych na festynie

srodowiskowym.Przygotowanie w grupach

planu wyjazdu na wycieczke integracyjna w

góry z atrakcjami survivalu, zamówienie

przejazdu, przygotowanie zabaw na wspólne

ognisko.

Praca w podgrupach w swoich dzielnicach,

biuro stowarzyszenia

sierpien 2010 Tworzenie strony internetowej projektu i

poszczególnych zakładek-wybór najlepszych

pomysłów.Organizacja i wyjazd na wycieczke,

zajecia survivalu z instruktorem, wspólne

ognisko,zabawy integracyjne,planowanie

dalszych działan.

W podgrupach i w osrodku w Beskidzie

¯ywieckim wybranym przez młodzie¿

wrzesien 2010 Szukanie w swoim srodowisku osób,które sa

postrzegane, jako ci którzy osiagneli sukces,

zbieranie informacji-praca w podgrupach.

Warsztaty dziennikarskie, poznanie technik

praca w podgrupach i MOK warsztaty,

wycieczka do Radia90FM Rybnik

Działania. maksymalnie 300 znaków w

komórce

Miejsce realizacji (szkoła, dom kultury... itp)

maksymalnie 100 znaków w komórce

dobrego reporta¿u,jak przygotowac i

przeprowadzic dobry wywiad.Wyjazd na

spotkanie z redaktorami Radia 90 FM

pa¿dziernik 2010 Zorganizowanie warsztatów fotograficznych,

zwiedzanie wystawy,poznanie technik dobrego

fotografowania.Wybór tematu do pierwszej

strony naszej ksiegi ,,Scie¿ki sukcesupraca w

grupach nad artykułem, wspólne decyzja i

wybór notatek do strony.

Praca w podgrupach i wspólne warsztaty w

MOK,biuro stowarzyszenia

listopad 2010 Udział w warsztatach psychologicznych z

zakresu: autoprezentacja,podnoszenie

samooceny,bariery komunikacyjne-.spotkania

w dwóch grupach.Druk pierwszej strony ksiegi-

I swietowanie-poczestunek z krótkim

warsztatem zachowania sie przy stole,wraz z

praktycznym zastosowaniem.Zaproszenie

rodziców.

Warsztaty w swietlicy Gło¿yny i sala ZK

Radlin, swietowanie w sali restauracji wybranej

przez młodzie¿

grudzien 2010 Przygotowanie spotkania z mistrzem

olimpijskim Leszkiem Blanikiem.Zbieranie

informacji o ludziach sukcesu w sporcie, praca

w grupach.Ciag dalszy warsztatów

psychologicznych. Stałe uaktualnianie strony

internetowej projektu. Szukamy swojego

miejsca na spotkania .Opracowanie planu

działania.

Sala MOK-u,warsztaty i spotkanie. praca w

podgrupach

styczen 2011 Przygotowanie spotkania z przedstawicielami

lokalnej telewizji.Warsztat z zakresu obsługi

kamery i obróbka filmu z instruktorem.

Tworzenie drugiej strony poswieconej ludziom

sukcesu z kolejnej, wybranej dziedziny oraz

tworzenie reporta¿u filmowego ,,Scie¿ki

sukcesu-praca w podgrupach

Spotkanie w MOK, praca w podgrupach,biuro

stowarzyszenia oraz w terenie z kamera.

luty 2011 Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z

władzami miasta i instytucji,poznanie pracy

tych instytucji,przedstawienie projektu i jego

celów,prosby o pomoc w pozyskaniu miejsca

do spotkan młodzie¿y w dzielnicy Marcel i

Mikołajczyka.Zbieranie informacji do ksiegi o

ludziach sukcesu z dziedziny polity

Sala narad w Urzedzie Miasta, praca w

podgrupach,biuro stowarzyszenia

marzec 2011 Zorganizowanie otwartego spotkania z

popularnym kucharzem telewizyjnym TVS,z

sasiedniej miejscowosci. Szukanie ludzi

sukcesu wsród lokalnych rzemieslników.

Warsztaty gotowania wspólnie z Kołem

Gospodyn W.,potrawy regionalne i swiateczne.

Projektowanie swojego miejsca spotkan,plan

zakupów i działan.

Swietlica na Gło¿ynach,kawiarnia MOK,biuro

stowarzyszenia

kwiecien 2011 Przygotowanie wspólnie z KGW wystawy

potraw,zwyczajów wielkanocnych,zaproszenie

gosci, rodziców,media i uczestników projektu.

Zorganizowanie spotkania z aktorem i

muzykiem,praca z instruktorami nad

przygotowaniem programu

muzyczno-tanecznego na Festiwal.Opracowanie

kolejnej strony ksiegi i filmu.

Wystawa i spotkanie z aktorem na scenie w

MOK,praca w podgrupach,zajecia muzyczne i

taneczne MOK

maj 2011 Właczenie sie w organizacje festynu na

Marcelu. Zaproszenie pracowników Policji i

Stra¿y Miejskiej do rozegrania meczu

siatkówki.Udział w treningach siatkówki dla

dwóch grup.

Redagowanie stron ksiegi,filmu,prace

adaptacyjne pomieszczen dla młodzie¿y,zajecia

muzyczno- taneczne.

Praca w podgrupach wg.zadan,trening na sali w

ZSP,zajecia muz-tan. w sali MOK-u i szkole

czerwiec 2011 Udział w Festynie,przygotowanie nagród,

pucharu,dyplomów dla zawodników siatkówki,

publiczna promocja projektu, rozegranie

meczu.II swietowanie projektu-otwarcie

miejsca dla młodzie¿y na Marcelu pod

Trzynastka.Redagowanie stron ksiegi sukcesu,

aktualizacja strony internetowej.

Praca w podgrupach, biuro stowarzyszenia,

pomieszczenia OPS-pod trzynastka,boisko

Marcel

lipiec 2011 Współorganizacja Festiwalu Org. Pozarzad.,

opracowanie programu,planu działania.

Zorganizowanie spotkania z ksiedzem alpinista,

jako przykładu realizowania swoich pasji.

Zajecia muz.-tan.,redagowanie stron ksiegi i

obróbka filmu.Miejsce spotkan

Mikołajczyka-swietowanie otwarcia-ognisko.

Praca w podgrupach,spotkanie i zajecia muz.

tan.-sala MOK,boisko na osiedlu Mikołajczyka

sierpien 2011 Praca w grupach nad przygotowaniem

programu FOP, zajecia muz-tan.,przygotowanie

wystawy fotografii i promocji projektu.

Zorganizowanie wyjazdu z ksiedzem jako

przewodnikiem na zdobywanie scianki

wspinaczkowej.Tworzenie kolejnej strony

scie¿ek sukcesu dotyczacych ludzi z pasja.

Zajecia w podgrupach,biuro stowarzyszenia,

sala MOK i szkoły,wycieczka do Rybnika na

scianke

wrzesien 2011 Wspólne zaprojektowanie okładki oraz 7 strony Praca w podgrupach, biuro stowarzyszenia

Działania. maksymalnie 300 znaków w

komórce

Miejsce realizacji (szkoła, dom kultury... itp)

maksymalnie 100 znaków w komórce

w ksiedze poswieconej sukcesom uczestników

projektu,wybór drukarni.Opracowanie całosci

filmu wraz z ostatnia sekwencja o sukcesie

uczestników projektu.Zakup materiałów i

gad¿etów okolicznosciowych,redagowanie

zaproszen na festiwal.

spotkania grup,

pa¿dziernik 2011 Współorganizowanie Festiwalu Org.Poz.jako

finał i swietowanie projektu.Przygotowanie

sceny,konferansjerki,wystawy,promocji

osiagniec projektu,okolicznosciowych

gad¿etów wreczanych bohaterom ksiegi i filmu,

wykonanie własnego utworu i tanca przez

zespół muz.-taneczny,zorganizowanie

cateringu.

Praca w podgrupach,biuro stowarzyszenia,

festiwal w pomieszczeniach całego MOK-u,

listopad 2011 Podsumowanie projektu,wspólne z rodzicami

spotkanie, co sie udało, co mo¿na jeszcze

zrobic,planowanie dalszych wspólnych działan.

Opracowanie ostatniej notatki do strony

internetowej i do prasy promujacej osiagniecia

beneficjentów projektu.

kawiarenka MOK-u

 

 

 

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo